پروب های استوانه‌ای بر روی نمونه فشار وارد می‌کنند. این پروب ها جهت اندازه‌گیری فشار/بازیابی (compression/recovery)، شکست (fracture)، آرمیدگی یا رهاسازی (relaxation)، خزش (visco-elastic creep) و دیگر رفتار های محصول استفاده می‌شوند. پروب های استوانه‌ای از جنس اکریلیک، استیل یا آلومینیوم از سایز 2mm تا 101mm در دسترس است. پروب های استوانه‌ای سفارشی با قطر، ضخامت و جنس‌های دیگر بنابر درخواست کاربر قابل ساخت است.

ویژگی ها
مشخصات فنی
دانلود
استعلام قیمت

پروب های استوانه ای بافت سنج

پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY1
TAPCY1
قطر 38.1mm
ارتفاع 20mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن 26g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY3
TAPCY3
قطر 12.7mm
ارتفاع 35mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن 5g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY4
TAPCY4
قطر 25.4mm
ارتفاع 35mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن 21g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY4
TAPCY6
قطر 25.4mm
ارتفاع 20mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY10
TAPCY10
قطر 50.8mm
ارتفاع 20mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن 23g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY11
TAPCY11
قطر 2mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن 5g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY12
TAPCY12
قطر 6mm
ارتفاع 35mm
جنس استیل
وزن 7g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY13
TAPCY13
قطر 4mm
ارتفاع 50mm
جنس استیل
وزن 10g
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY19
TAPCY19
قطر 11.3mm
ارتفاع 25mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY21
TAPCY21
قطر 5mm
ارتفاع 35mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY23
TAPCY23
قطر 4.5mm
ارتفاع 30.5mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY24
TAPCY24
قطر 3mm
ارتفاع 35.8mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY30
TAPCY30
قطر 25mm
ارتفاع 50mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY31
TAPCY31
قطر 76.2mm
ارتفاع 10mm
جنس آلومینیوم
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY32
TAPCY32
قطر 36mm
ارتفاع 40mm
جنس آلومینیوم
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY33
TAPCY33
قطر 36mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY34
TAPCY34
قطر 10mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY35
TAPCY35
قطر 12mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY36
TAPCY36
قطر 18mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY37
TAPCY37
قطر 21mm
ارتفاع 40mm
جنس آلومینیوم
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY38
TAPCY38
قطر 21mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY40
TAPCY40
قطر 25mm
ارتفاع 50mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY41
TAPCY41
قطر 30mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY42
TAPCY42
قطر 35mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY43
TAPCY43
قطر 40mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY44
TAPCY44
قطر 45mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY45
TAPCY45
قطر 50mm
ارتفاع 40mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY47
TAPCY47
قطر 7mm
ارتفاع 35mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY48
TAPCY48
قطر 12.7mm
ارتفاع 35mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY49
TAPCY49
قطر 25.4mm
ارتفاع 35mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY50
TAPCY50
قطر 50.8mm
ارتفاع 20mm
جنس آلومینیوم
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY51
TAPCY51
قطر 50.8mm
ارتفاع 76mm
جنس کلیر اکریلیک
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY52
TAPCY52
قطر 5mm
ارتفاع 35mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY53
TAPCY53
قطر 20mm
ارتفاع 50mm
جنس استیل
وزن
پروب استوانه ای بافت سنج مدل TAPCY54
TAPCY54
قطر 6mm
ارتفاع 35mm
جنس آلومینیوم
وزن

پروب استوانه ای بافت سنج جزو لوازم دستگاه های بافت سنج زیر است:

کد پروب طول (mm) قطر (mm) وزن (g) جنس توضیحات
TAPCY1 20 38.1 26 کلیر اکریلیک بافت سنجی نان،ماست، تخم مرغ، گلوتن، پنیر و ...
TAPCY3 35 12.7 5 کلیر اکریلیک بافت سنجی نان، سس مایونز ، Bloom test و ...
TAPCY4 35 25.4 21 کلیر اکریلیک بافت سنجی ماهی، ژل، شکلات و ...
TAPCY6 20 25.4 کلیر اکریلیک بافت سنجی ژل، شکلات، مایونز و ...
TAPCY10 20 50.8 23 کلیر اکریلیک بافت سنجی گوشت، ماهی، نان، همبرگر، سوسیس و ...
TAPCY11 40 2 5 استیل بافت سنجی لوازم آرایشی، آب نبات، کیک، کره، بیسکوییت، کشمش، خیار، انگور، بستنی و ...
TAPCY12 35 6 7 استیل بافت سنجی میوه ها، سیب، گلابی، دانه ها و ...
TAPCY13 50 4 10 استیل بافت سنجی شیرینی، کره، کیک، همبرگر و ...
TAPCY19 25 11.3 استیل بافت سنجی سیب زمینی، گلابی و ...
TAPCY21 35 5 کلیر اکریلیک بافت سنجی نان، موز، کیک، کره و ...
TAPCY23 30.5 4.5 استیل
TAPCY24 35.8 3 استیل بافت سنجی نان، سیب زمینی، ماکارونی، کیک، کره و ...
TAPCY30 50 25 استیل بافت سنجی خامه، نان و ...
TAPCY31 10 76.2 آلومینیوم
TAPCY32 40 36 آلومینیوم تعیین سفتی بافت نان، کیک، پنیر و...
TAPCY33 40 36 استیل بافت سنجی پنیر و ...
TAPCY34 40 10 استیل بافت سنجی کیک و ...
TAPCY35 40 12 استیل
TAPCY36 40 18 استیل بافت سنجی نان، کیک و ...
TAPCY37 40 21 آلومینیوم بافت سنجی نان، کیک و ...
TAPCY38 40 21 استیل
TAPCY40 50 25 کلیر اکریلیک بافت سنجی پنیر ورقه ای، کیوی، ژل، شکلات، خربزه و ...
TAPCY41 40 30 استیل
TAPCY42 40 35 استیل بافت سنجی مایونز و ...
TAPCY43 40 40 استیل
TAPCY44 40 45 استیل
TAPCY45 40 50 استیل
TAPCY47 35 7 استیل بافت سنجی نان و ...
TAPCY48 35 12.7 استیل
TAPCY49 35 25.4 استیل بافت سنجی شکلات و ...
TAPCY50 20 50.8 آلومینیوم
TAPCY51 76 50.8 کلیر اکریلیک
TAPCY52 35 5 استیل بافت سنجی موز و ...
TAPCY53 50 20 استیل بافت سنجی مایونز، پسته و ...
TAPCY54 35 6 آلومینیوم بافت سنجی گلابی و ...

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.