پروب های مخروطی با افزایش جابجایی در نمونه ها نفوذ می کنند. در بسیاری موارد پروب های مخروطی ترک ها و شکستگی ها را منتشر می کنند. پروب های مخروطی استیل و اکریلیک بین 30 تا 90 درجه موجود است.

ویژگی ها
مشخصات فنی
دانلود
استعلام قیمت

پروب های مخروطی بافت سنج

پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO1
TAPCO1
زاویه راس 60°
قطر 30mm
ارتفاع 36mm
وزن 15g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO2
TAPCO2
زاویه راس 45°
قطر 30mm
ارتفاع 40mm
وزن 13g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO3
TAPCO3
زاویه راس 30°
قطر 24mm
ارتفاع 46mm
وزن 8g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO6
TAPCO6
زاویه راس 40°
قطر 29mm
ارتفاع 41mm
وزن
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO7
TAPCO7
زاویه راس 20°
قطر 12.4mm
ارتفاع
وزن
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO8
TAPCO8
زاویه راس 15°
قطر 8mm
ارتفاع
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO10
TAPCO10
زاویه راس 90°
قطر 30mm
ارتفاع
وزن
جنس کلیر اکریلیک

پروب مخروطی بافت سنج جزو لوازم دستگاه های بافت سنج زیر است:

پروب مخروطی بافت سنج می تواند به همراه فیکسچر های زیر به کار رود:

کد پروب زاویه راس طول (mm) قطر (mm) وزن (g) جنس توضیحات
TAPCO1 60° 36 30 15 کلیر اکریلیک
TAPCO2 45° 40 30 13 کلیر اکریلیک بافت سنجی پنیر و ...
TAPCO3 30° 46 24 8 کلیر اکریلیک
TAPCO6 40° 41 29 کلیر اکریلیک
TAPCO7 20° 41 12.4 کلیر اکریلیک
TAPCO8 15° 8 استیل
TAPCO10 90° 30 کلیر اکریلیک

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.