پروب های مخروطی با افزایش جابجایی در نمونه ها نفوذ می کنند. در بسیاری موارد پروب های مخروطی ترک ها و شکستگی ها را منتشر می کنند. پروب های مخروطی استیل و اکریلیک بین 30 تا 90 درجه موجود است.

ویژگی ها
مشخصات فنی
دانلود
استعلام قیمت

پروب های مخروطی بافت سنج

پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO1
TAPCO1
زاویه راس 60°
قطر 30mm
ارتفاع 36mm
وزن 15g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO2
TAPCO2
زاویه راس 45°
قطر 30mm
ارتفاع 40mm
وزن 13g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO3
TAPCO3
زاویه راس 30°
قطر 24mm
ارتفاع 50mm
وزن 8g
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO6
TAPCO6
زاویه راس 40°
قطر 29mm
ارتفاع 50mm
وزن
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO7
TAPCO7
زاویه راس 20°
قطر 12mm
ارتفاع 45mm
وزن
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO8
TAPCO8
زاویه راس 15°
قطر 8mm
ارتفاع 40mm
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO10
TAPCO10
زاویه راس 90°
قطر 30mm
ارتفاع 30mm
وزن
جنس کلیر اکریلیک
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO11
TAPCO11
زاویه راس 45°
قطر 19mm
ارتفاع 34mm
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO12
TAPCO12
زاویه راس 45°
قطر 30mm
ارتفاع 45mm
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO13
TAPCO13
زاویه راس 90°
قطر 30mm
ارتفاع 25mm
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO14
TAPCO14
زاویه راس 40°
قطر 28mm
ارتفاع 48mm
وزن
جنس استیل
پروب مخروطی بافت سنج مدل TAPCO15
TAPCO15
زاویه راس 30°
قطر 25mm
ارتفاع 55mm
وزن
جنس استیل

پروب مخروطی بافت سنج جزو لوازم دستگاه های بافت سنج زیر است:

کد پروب زاویه راس طول (mm) قطر (mm) وزن (g) جنس توضیحات
TAPCO1 60° 36 30 15 کلیر اکریلیک
TAPCO2 45° 40 30 13 کلیر اکریلیک بافت سنجی پنیر و ...
TAPCO3 30° 50 24 8 کلیر اکریلیک
TAPCO6 40° 50 29 کلیر اکریلیک
TAPCO7 20° 45 12 کلیر اکریلیک
TAPCO8 15° 40 8 استیل
TAPCO10 90° 30 30 کلیر اکریلیک
TAPCO11 45° 34 19 استیل
TAPCO12 45° 45 30 استیل
TAPCO13 90° 25 30 استیل
TAPCO14 40° 48 28 استیل
TAPCO15 30° 55 25 استیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند تا درباره خرید خود بهترین تصمیم را بگیرید.