میکروهاردنس (سختی سنجی میکرو ویکرز و نوپ)

میکرو سختی ویکرز در تعیین سختی نواحی کوچک، اندازه گیری شیب سختی در یک سطح سخت شده، تعیین سختی اجزای ویژه یک ریز ساختار یا آزمون سختی یک چرخدنده ظریف ساعت کاربرد دارد.

میکروهاردنس (سختی سنجی میکرو ویکرز و نوپ)

میکروهاردنس یا میکرو ویکرز یکی از چهار روش متداول برای انجام آزمایش سختی فرورفتگی یا سختی نفوذی است(برینل، راکول، ویکرز، میکروویکرز).

میکروهاردنس

متاسفانه این اصطلاح گویا نیست چون می توان آن را به معنی آزمون سختی های کم تفسیر کرد در حالی که در واقع معنی آن استفاده از فرو رفتگی بسیار کوچک است. بارهای مورد استفاده در این روش بین 1 الی 1000 گرم می باشد[2].

در بسیاری از مسائل متالوژی، لازم است که سختی نواحی بسیار کوچک تعیین شود. اندازه گیری شیب سختی در یک سطح سخت شده، تعیین سختی اجزای ویژه یک ریز ساختار یا آزمون سختی یک چرخدنده ظریف ساعت از این نوع مسائل است. سختی سنجی میکروویکرز در این زمینه ها مورد استفاده فراوانی دارد[1].

روش ریز سختی سنجی یا میکروهاردنس به طور اساسی یك روش آزمایشگاهی بسیار دقیق است. در این روش استفاده از نیروهای خیلی سبك امكان آزمایش قطعات خیلی كوچك و مقاطع خیلی نازك را فراهم می آورد. با استفاده از این روش سختی سنجی می توان میزان سختی اجزاء منفرد میكروساختارها را سنجید. در اینجا چون اثر فرورونده كوچكتر است، سطح قطعه باید کاملا صاف و آماده باشد، در نتیجه برای آماده سازی سطح جهت آزمایش ریز سختی به دقت عمل و توجه بیشتری نیاز است. معمولا نیاز است که پولیشکاری متالوگرافی انجام گردد. عمل پرداخت و پولیشکاری روی سطح ممکن است سختی سطح را تغییر دهد و در نتیجه آزمون تاثیر گذارد[1].

حتما ببینید!

فیلم سختی سنجی پوشش گالوانیزه، رزوه های یک پیچ کوچک، چرخنده نازک ساعت و ...

دو نوع ایندنتور برای میکرو هاردنس وجود دارد. یکی هرم الماسی مربع القاعده ویکرز با زاویه راس 136 درجه و دیگری ایندنتور الماسی نوپ ( Knoop )[1, 2].

انواع میکرو سختی

میکرو سختی ویکرز

روش آزمون میکروهاردنس با ایندنتور ویکرز مشابه روش ویکرز است. در اینجا تفاوت اصلی در میزان نیروی اعمالی است که بسیار کمتر از ویکرز می باشد. روش محاسبه سختی هم مانند روش ویکرز بوده منتهی به دلیل اینکه اثر ها در روش میکروهاردنس بسیار کوچکتر می باشند نیاز به بزرگنمایی بیشتر و در نتیجه میکروسکوپ قوی تری می باشد. فرمول محاسبه نیز مشابه روش ویکرز می باشد.

میکرو سختی نوپ

در روش میکرو هاردنس نوپ از فرورونده نوپ استفاده می شود. سنبه نوپ سنبه ای است الماسی با تراشی به شکل هرم که فرو رفتگی ایی به شکل الماس و با دو قطر کوتاه و بلند با نسبت تقریبی 1 به 7 تولید می کند. عدد سختی Knoop طبق رابطه زیر و از تقسیم نیروی اعمال شده بر مساحت دست نخورده فرو رفتگی بدست می آید:

فرمول سختی نوپ

که در آن L برابر نیروی اعمالی بر حسب کیلوگرم و d طول قطر بزرگ بر حسب میلی متر می باشد.

زوایای رأس ایندنتور نوپ و شکل اثر ایجاد شده توسط آن

اثر میکروسختی نوپ

جدیدترین و دقیق ترین مدل دستگاه میکروهاردنس را داشته باشید.

بهترین انتخاب دستگاه میکروهاردنس کوپا است چون دستگاه میکروهاردنس کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین سختی سنجی طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه میکروهاردنس کلیک نمایید

فروش دستگاه میکرو سختی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید:

مراجع

  1. www.koopaco.com
  2. Dieter, G.E. and D.J. Bacon, Mechanical metallurgy. Vol. 3. 1986: McGraw-hill New York.
  3. Avner, S.H., Introduction to physical metallurgy. 1964.