جدول استاندارد سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال

جدول سختی سنجی راکول شامل مقیاس های مختلف راکول است. در روش های سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال 5 نوع ایندنتور به کار گرفته می شود. هر ترکیب از این 5نوع ایندنتور و نیروهای اولیه و ثانویه ی به کار گرفته شده، معرف مقیاس راکول مخصوصی است که در مجموع 15 مقیاس راکول و 15 مقیاس راکول سوپرفیشیال را شامل می گردد.

جدول استاندارد سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال

عموما دو نوع سختی سنجی راکول وجود دارد. نوع اول جهت سختی سنجی مقاطع نسبتا ضخیم(راکول) و نوع دیگر جهت سختی سنجی مقاطع نازک کاربرد دارد(راکول سوپرفیشیال). در هر دو روش 5 نوع ایندنتور به کار گرفته می شود، شامل ایندنتور الماس مخروط °120 و ایندنتورهای ساچمه به قطرهای 16/1 ، 8/1 ، 4/1 و 2/1 اینچ. در روش راکول نیروی اولیه 10 کیلوگرم نیرو است، و نیروی ثانویه یکی از سه نیروی 60، 100 یا 150 کیلو گرم نیرو است. در حالیکه در راکول سوپرفیشیال نیروی اولیه 3 کیلوگرم نیرو بوده و نیروی ثانویه یکی از سه نیروی 15، 30 یا 45 کیلو گرم نیرو می باشد. هر ترکیب از این 5نوع ایندنتور و نیروهای اولیه و ثانویه ی به کار گرفته شده، معرف مقیاس راکول مخصوصی است که در مجموع 15 مقیاس راکول و 15 مقیاس راکول سوپرفیشیال را شامل می گردد. در جدول استاندارد سختی سنجی راکول مقیاس های مختلف راکول آورده شده است:

جدول استاندارد سختی سنجی راکول

جدول استاندارد سختی سنجی راکول

جدول استاندارد سختی سنجی راکول سوپرفیشیال

جدول استاندارد سختی سنجی راکول سوپرفیشیال

حتما بخوانید

دانلود جدول تبدیل سختی + نرم افزار تبدیل سختی

جدول تبدیل سختی فلزات، سختی تقریبی فولاد را در مقیاس های لیب، برینل، ویکرز، راکولA، راکولB، راکولC و سایر مقیاس های سختی سنجی نمایش می دهد.

جدیدترین و دقیق ترین مدل دستگاه سختی سنج راکول را داشته باشید.

بهترین انتخاب دستگاه سختی سنج راکول کوپا است چون دستگاه سختی سنج راکول کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین سختی سنجی طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه سختی سنج راکول کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید: