محدوده سختی پیچ و مهره ها

جدول محدوده سختی پیچ و مهره ها اطلاعات کاملی درباره سختی پیچ و مهره ها در گرید های مختلف ارائه می دهد.

محدوده سختی پیچ و مهره ها

مطابق استاندارد ISO 898-2:2012 E

جدول محدوده سختی پیچ و مهره ها اطلاعات کاملی درباره سختی پیچ و مهره ها (ویکرز(HV)، برینل (HB)، راکول سی (HRC) و Rm) مطابق استاندارد DIN 50150 در گرید های زیر ارائه می دهد.

مطابق استاندارد ISO 898-1

 • گرید پیچ 4.6

 • گرید پیچ 5.6

 • گرید پیچ 8.8

 • گرید پیچ 10.9

 • گرید پیچ 12.9

مطابق استاندارد ISO 898-2

 • گرید مهره 5

 • گرید مهره 6

 • گرید مهره 8

 • گرید مهره 10

 • گرید مهره 12

مطابق استاندارد DIN 267/24 - ISO 898-5

 • گرید مهره 14H

 • گرید مهره 17H

 • گرید مهره 22H

 • گرید مهره 45H

سختی سنجی پیچ

سختی سنجی پیچ جزء آزمون های غیرمخرب پیچ محسوب می شود که به منظور دستیابی به مقدار سختی قطعه، و میزان انطباق با سختی استاندارد، اجرا می گردد. عملیات سختی سنجی در سطح صاف سرپیچ، سطح صاف بدنه پیچ و بخش انتهایی آن، صورت می گیرد. 3 روش متداول که در آزمون سختی مورد استفاده قرار می گیرد شامل روش برینل، روش راکول و روش ویکرز می باشد.

سختی سنجی پیچ

حتما ببینید!

فیلم سختی سنجی پوشش گالوانیزه، رزوه های یک پیچ کوچک، چرخنده نازک ساعت و ...

سختی سنجی مهره

سختی سنجی مهره: این آزمون برای مهره ها با هر اندازه و با هر کلاس ویژگی قابل پیاده سازی است. سختی مهره ها را نیز می توان با استفاده از روش‌های سختی سنجی ویکرز، برینل یا راکول بدست آورد. بدین منظور، سختی سنجی ویکرز بر طبق ISO 6507-1، سختی سنجی برینل بر طبق ISO 6506-1 و سختی سنجی راکول بر طبق ISO 6508-1 باید انجام شود. سختی سنجی مهره روی سطح تماس با قطعه(متوسط سه سختی در فواصل 120 درجه از هم)، و روی سطح طولی( در راستای محور مهره، در نقاطی با ارتفاع حدود 0.5mm و تا جای ممکن نزدیک به قطر نامی اصلی مهره – مطابق شکل زیر) صورت می گیرد.

موقعیت سختی سنجی در حدود نصف ارتفاع مهره(1 نمایانگر موقعیت سختی سنجی است)

سختی سنجی مهره

جدول محدوده سختی پیچ و مهره ها

جدول محدوده سختی پیچ و مهره ها

جدیدترین و دقیق ترین دستگاه های آزمون خواص مواد را داشته باشید.

کوپا بهترین انتخاب برای تجهیز آزمایشگاه است. چون دستگاه های کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره محصولات کوپا کلیک نمایید

دستگاه های سختی سنج کوپا

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید:

عدد سختی پیچ 10.9

شماره سختی پیچ 8.8

درجه استحکام پیچ ها