کالیبراسیون سختی سنج پرتابل

فیلم آموزشی کالیبراسیون دستگاه سختی سنج کوپا.

کالیبراسیون سختی سنج پرتابل

کالیبراسیون سختی سنج پرتابل

هرگاه سختی اندازه‌گیری شده توسط دستگاه سختی سنج پرتابل با سختی واقعی قطعه متفاوت باشد دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد.

این اختلاف اندازه ممکن است به یکی از دلایل زیر رخ دهد.

  • جنس قطعه با هیچ‎یک از انواع فلزات برنامه ریزی شده در دستگاه تطابق نداشته باشد.

  • سطح جسم از نظر پرداخت و یا انحنا به گونه‌ایی است که سختی اندازه‌گیری شده همواره دارای اختلاف ثابتی نسبت به سختی واقعی است.

  • بر اثر استهلاک الماس نوک پرتابه و یا قسمت‎های مکانیکی دیگر.

دستگاه سختی سنج پرتابل کوپا دارای دو نوع کالیبراسیون است؛ کالیبراسیون کارخانه و کالیبراسیون کاربر. کالیبراسیون کارخانه، بسیار دقیق می باشد و شامل تنظیمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بخش الکترونیک دستگاه و تنظیمات مکانیکی در پرتابه و پرتابگر است. کالیبراسیون کاربر تنها شامل تنظیمات نرم افزاری می‎باشد.

جهت فعال کردن منوی کالیبراسیون کاربر، دستگاه باید خاموش باشد، دکمه SET را فشرده و همزمان دستگاه را روشن نمایید. منوی کالیبراسیون به شکل زیر ظاهر خواهد شد:

کالیبراسیون سختی سنج پرتابل

با استفاده از کلیدهای روی صفحه کلید می‎توان برای هر نوع فلز و برای هر یک از پرتابگرهای نوع T1،T2 و T3، در سه نقطه اعداد کالیبراسیونی بین –99 الی +99 وارد نمود. ابتدا تمامی مقادیر ADD را صفرکرده و با فشردن دکمهSET وارد منوی اصلی شوید.

حال برای یک نوع فلز و پرتابگر مشخص روی سه بلوک مرجع نرم، متوسط وسخت سختی‌سنجی انجام داده(5 ضربه روی هر بلوک) سپس میانگین سختی اندازه‌گیری شده را در AT و مقدار خطا با مقدار واقعی را بجای ADDدر منوی کالیبراسیون وارد نمایید، بگونه‎ای که مجموع عدد AT و عدد ADD برابر با سختی بلوک مرجع گردد.

پس از وارد نمودن مقادیر کالیبراسیون،کلید SET را فشار دهید تا هم اعداد وارد شده در حافظه دستگاه ذخیره شود و هم از منوی کالیبراسیون خارج شوید. عددسختی اندازه‌گیری شده با توجه به اعداد کالیبراسیون و تقریب خطی بین آنها، تصحیح شده و سپس نشان داده می‎شود .

توجه: اعدادکالیبراسیون درحافظه دستگاه ثبت شده وبا خاموش شدن دستگاه پاک نمی‌شوند.

نمونه ای از محاسبات مربوط به کالیبراسیون

فرض کنید یکی از بلوک‎های کالیبراسیون که تست روی آنها انجام شده بلوکی در محدوده350،باشندو عدد بدست آمده روی بلوک 350 عددی برابر 411 می باشد عدد 411 مقداری است که در جدول کالیبراسیون به جای AT خواهد نشست و برای بدست آوردن ADDباید مقدارعددی بلوک را ازعدد خوانده شده توسط دستگاه تفریق نمود.

350-411= -61

-61 عددی است که در جدول بجای ADD باید وارد شود

این مراحل را برای سایر بلوک ها نیز باید انجام دهید.

جدیدترین و دقیق ترین مدل دستگاه سختی سنجی فلزات را داشته باشید.

بهترین انتخاب سختی سنج دیجیتال کوپا است چون دستگاه دستگاه سختی سنجی کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره سختی سنج پرتابل کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت سختی سنج پرتابل و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید:

مراجع

  • www.koopaco.com