حضور کوپا پژوهش در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

شرکت کوپا مقدمتان را چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی می دارد.

حضور کوپا پژوهش در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

زمان : 14الی 17 مهر 1393

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران. سالن میلاد A- غرفه 45