حضور کوپا پژوهش در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

شرکت کوپا مقدمتان را پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی می دارد.

حضور کوپا پژوهش در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

زمان : 13الی 16 مهر 1394

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران. سالن میلاد A- 31   غرفه 39