شرکت کوپا پژوهش در سومین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

استقبال از حضور شرکت کوپا پژوهش در سومین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

شرکت کوپا پژوهش در سومین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

در سومین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران که در اردیبهشت برگزار گردید، شرکت کوپا پژوهش کلیه محصولات خود را عرضه نمود و مورد استقبال مراکز دانشگاهی و مراکز خصوصی قرار گرفت. کارشناسان شرکت در هر بخش توضیحات فنی محصولات را به بازدیدکنندگان ارائه می نمودند.

شرکت کوپا  از حضور گرم و استقبال پرشور شما بازدیدکنندگان عزیز از غرفه این شرکت، کمال تشکر و قدردانی را می نماید. حضور و استقبال صمیمانه شما سروران، مایه سرافرازی و مباهات همیشگی ما است.