تست کشش میلگرد, آزمون کشش میلگرد با دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

تست کشش میلگرد یکی از انواع تست کشش مواد است که به منظور تعیین استحکام کششی میلگرد صورت می پذیرد.

تست کشش میلگرد, آزمون کشش میلگرد با دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا

تست کشش میلگرد یکی از انواع تست کشش مواد است که به منظور تعیین استحکام کششی میلگرد صورت می پذیرد. با دانستن استحکام کششی میلگرد و میزان استقامت آن در برابر تنش وارده، می توان از بروز خرابی های احتمالی سازه ها جلوگیری کرد.

انجام آزمایش کشش میلگرد به صورت مرحله به مرحله در ذیل تشریح شده است:

راه اندازی دستگاه تست کشش میلگرد

1-1- کابل برق ورودی دستگاه را به پریز ارت دار متصل نمایید.

1-2- دکمه ی امرجنسی استاپ دستگاه را در حالت باز قرار داده و سپس با فشردن کلید پاور دستگاه را روشن نمایید.

دستگاه تست کشش میلگرد

1-3- فشار باد گیره های دستگاه را کنترل نمایید. (بین bar 6-8 باشد)

دستگاه تست کشش میلگرد

1-4- مطابق دستورالعمل تعویض فک های تست کشش یونیورسال کوپا، فک های vشکل مناسب را در گیره جاگذاری نمایید.

نصب قطعه کار میلگرد روی دستگاه تست کشش

2-1- قبل از نصب قطعه کار، آن را نشانه گذاری کنید. (دقت کنید فاصله ی میان نشانه ها بایستی 5برابر قطر قطعه باشد. به عنوان مثال: اگر قطر میله گرد 25 باشد، فاصله ی دو نشانه 125 خواهد بود)

تست کشش میلگرد

2-2- پس از نشانه گذاری نمونه، به کمک کولیس فاصله ی بین دو نشانه(L0) را اندازه گیری کرده و ثبت نمایید.

تست کشش میلگرد

2-3- درب محافظ دستگاه را باز نمایید.

2-4- به کمک شیر پنوماتیک قطعه را طوری به گیره پایین ببندید که بیش از 3/2فک با قطعه درگیر شده باشد.

دستگاه تست کشش میلگرد

2-5- با استفاده از دکمه ی "DOWN" دستگاه، گیره بالا را به اندازه ای پایین بیاورید که پس از بسته شدن به گیره، بیش از 3/2فک با قطعه درگیر شده باشد.

2-6- به کمک شیر پنوماتیک، گیره بالا را ببندید.

دستگاه تست کشش میلگرد

2-7- پس از نصب قطعه ی کار، درب محافظ دستگاه را ببندید.

شرح آزمایش کشش میلگرد + روش کار با دستگاه تست کشش

3-1- در نرم افزار نگاره (نرم افزار ویژه دستگاه های تست کشش یونیورسال کوپا) گزینه ی "تست جدید" را انتخاب نمایید.

3-2- در سمت چپ نرم افزار ، واحد نیرو و جابجایی را انتخاب نمایید.

3-3- در سمت راست پنجره ی فوق مشخصات سازمان و نمونه ی مورد آزمون را وارد نمایید.

جهت شروع آزمون، دکمه ی استارت نرم افزار را انتخاب و منتظر بمانید تست پایان یابد.(همزمان با انجام تست، نمودار تنش-کرنش به صورت لحظه ای توسط نرم افزار رسم می گردد)

تست کشش میلگرد

3-5- پس از پایان تست، زمانیکه قطعه پاره می شود، دستگاه متوقف می گردد. در این زمان مقدار نقاط بحرانی نمودار را در بالای نرم افزار می توانید مشاهده کنید.

گزارش آزمایش کشش میلگرد

درصد ازدیاد طول میلگرد

محاسبه اتوماتیک درصد ازدیاد طول میلگرد

نرم افزار به صورت هوشمند، درصد افزایش طول قطعه کار را محاسبه و در گزارش آزمون نمایش می دهد.

محاسبه دستی درصد ازدیاد طول میلگرد

جهت محاسبه دستی درصد افزایش طول به ترتیب زیر عمل نمایید:

4-1- پس از اتمام فرایند تست، قطعه کار را از گیره بالا و پایین باز نمایید.

4-2- دو بخش از هم گسیخته ی قطعه ی تحت تست را طوری به هم بچسبانید که نشانه ها در یک راستا قرار گیرند.

تست کشش میلگرد

4-3- فاصله ی بین نشانه ها(L) را اندازه گیری و ثبت نمایید.

تست کشش میلگرد

4-5- با استفاده از فرمول ԑ=((L-L0)/L0)*100درصد ازدیاد طول قطعه را محاسبه نمایید.

تست کشش میلگرد

گزارش آزمایش کشش میلگرد

5-1- جهت مشاهده ی گزارش آزمون، دکمه ی "print preview" نرم افزار نگاره را انتخاب نمایید.

5-2- با انتخاب دکمه ی "پرینتر" ، می توانید از گزارش آزمون خروجی بگیرید.

گزارش آزمایش کشش میلگرد

دستگاه تست کشش میلگرد

بهترین انتخاب دستگاه تست کشش میلگرد کوپا است چون دستگاه تست کشش میلگرد کوپا بسیار پیشرفته اما کاربرپسند، تمام خودکار و مطابق با استانداردهای نوین طراحی و از دقت و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار می باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره دستگاه تست کشش میلگرد کلیک نمایید

فروش دستگاه تست کشش میلگرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت دستگاه تست کشش میلگرد و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

انواع دستگاه تست کشش

هم چنین بخوانید:

ویدیو آموزش تست کشش میلگرد